Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio Darbotvarkė2006-08-10 (10 val. ) 1.  Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį teikiant pedagoginę psichologinę pagalbą. Pranešėja Laimutė Raugevičienė2. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės Prienų Nemuno pradinėje mokykloje steigimo. Pranešėja Laimutė Raugevičienė3. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.Pranešėja Laimutė Raugevičienė4.  Dėl Nemokamo mokinių maitinimo organizavimo, priežiūros ir kontrolės komisijos patvirtinimo. Pranešėja Laimutė Raugevičienė5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.Pranešėja Nijolė Paužienė6.  Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos patvirtinimo ir priedų nustatymo.Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų vyriausiojo buhalterio, finansininko tarnybinio atlyginimo koeficiento. Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų kai kurių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų patvirtinimo.Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl patikslintų kelių priežiūros ir plėtros programos 2006 m. lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymo objektams sąrašų tvirtinimo.Pranešėjas Valentas Ražanskas11. Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybės tarybai AB ,,Prienų šilumos tinklai“ akcininkų susirinkime. Pranešėjas Valentas Ražanskas12. Dėl pritarimo sutarčiai su aplinkos projektų valdymo agentūra.Pranešėjas Valentas Ražanskas13. Dėl UAB ,,Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo sumažinimo. Pranešėjas Algis Čerkauskas14. Dėl perdavimo eksploatuoti Prienų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus. Pranešėjas Algis Čerkauskas15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30d. sprendimo Nr. T3-260 ,,Dėl artezinio gręžinio pirkimo“ pakeitimo.Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl turto nurašymo. Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl ūkinio pastato neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse. Pranešėja Irena Judickienė18. Dėl savivaldybės Tarybai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir jo surinkimo tvarkos. Pranešėja Irena Judickienė19. Dėl VšĮ ,,Prienų ligoninė“ centralizuotai teikiamos šilumos energijos kainos nustatymo.    Pranešėjas Dainius Sodaitis20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-24 ,,Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2006 m. ir jų panaudojimo 2005 m.“ pakeitimo. Pranešėja Ona Brazdžiūnienė  Savivaldybės meras                                                                                  Antanas Gustaitis  Projektai čia