Rugsėjo 9 d. minėsime kraštiečio partizano Juozo Lukšos – Daumanto 85 – ąsias gimimo ir 55 – ąsias žuvimo metines :12.00 val. – Šv. Mišios Veiverių bažnyčioje14.00 val. – atminimo popietė Juozo Lukšos – Daumanto tėviškėje(Juodbūdžio km., Veiverių seniūnijoje)                                                                                               Komisija renginiui organizuoti