PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2006-09-21(10 val. ) 1. Policijos komisariato informacija apie kriminogeninę situaciją Prienų rajono savivaldybėje.                                                                                                                                              Pranešėjas Antanas Kalvaitis2. Dėl klasės komplekto steigimo Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-144 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinių ugdymo grupių skaičiaus 2006-2007 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Violeta Gaidienė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Antano Gustaičio kasmetinių atostogų.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo paskyrimo ir terminuotos darbo sutarties su Jūrate Studinskiene nutraukimo.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl Prienų rajono VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo paskyrimo ir terminuotos darbo sutarties su Valdu Oniūnu nutraukimo.                                                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                             Pranešėja Vytautė Draugelytė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl kai kurių švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė11. Dėl žemės mokesčio.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė12. Dėl pritarimo projektui „Veiverių pašto stoties rūmų komplekso rekonstrukcija ir pritaikymas tradiciniams amatams atgaivinti“.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas13. Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros programos 2006 m. lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymo objektams sąrašo tvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas14. Dėl šilumos kainos.                                                                                                                                               Pranešėjas Petras Kurtinaitis15. Dėl ūkinio pastato neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse.                                                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lietuvos neįgaliųjų draugijos Prienų skyriui panaudos pagrindais.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. tarybos sprendimo Nr. T3-201 „Dėl savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir jo surinkimo tvarkos“ papildymo.                                                                                                                                                   Pranešėja Irena Judickienė18. Dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo išimties tvarka.                                                                                                                                                    Pranešėja Irena Judickienė19. Dėl privatizuojamo objekto, esančio Vytauto g. 14, Jiezno m., Prienų r. sav., pradinės pardavimo kainos sumažinimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas20. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio įvadą.                                                                                                                                                Pranešėjas Dainius Sodaitis21. Dėl sutikimo įregistruoti Lietuvos gydytojų sąjungos Prienų filialą savivaldybės Tarybai nuosavybės teise priklausančiose patalpose.                                                                                                                                                Pranešėjas Virginijus Slauta22. Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą.                                                                                                                                              Pranešėjas Donatas Šimukonis23. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė  Savivaldybės meras                                                   Antanas Gustaitis   Projektai     čia