Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius ir administracijos skyrių specialistai
rugsėjo mėnesį seniūnijose susitinka su seniūnais. Rugsėjo 11-15 d. sustikimai vyko  Ašmintos,
Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijose, rugsėjo 18-22 d. administracijos
atstovai aplankys Jiezno, Naujosios Ūtos, Stakliškių seniūnijas.