Vadovaujantis Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų 4.25.3 punktu, Prienų rajono savivaldybės merui, LSA viceprezidentui Antanui Gustaičiui pavesta rugsėjo 18-28 d. eiti Lietuvos savivladybių asociacijos prezidento pareigas.