PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2006-11-23(10 val. )1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui Antanui Gustaičiui.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės vidurinių mokyklų 11-12 klasių mokytojų tarifinių atlygių priedų nustatymo.                                                                                                                                                       Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl žemės mokesčio.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl privatizuojamo pastato pradinės pardavimo kainos nustatymo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė9. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų darbo biržai.                                                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl leidimo įrengti atskirą įėjimą į butą, pristatant priestatą.                                                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl Prienų specialiosios mokyklos steigėjo funkcijų perėmimo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl pritarimo žemės sklypų ir pastatų pirkimui savivaldybės nuosavybėn.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl mokymo priemonių perėmimo ir perdavimo rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas14. Dėl papildomų 2006 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas15. Dėl rajono tarybos 1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 173 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų tvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo.                                                                                                                                             Pranešėja Linutė Mikušauskienė16. Dėl Prienų rajono tarybos 2004 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 65 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo“ papildymo.                                                                                                                                            Pranešėja Linutė Mikušauskienė17. Dėl audito įmonės.                                                                                                                                            Pranešėja Linutė Mikušauskienė18. Dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis.                                                                                                                                           Pranešėja Ilona Ramanauskienė19. Dėl viešųjų įstaigų Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių ir Veiverių pirminių sveikatos priežiūros centrų įstatų patvirtinimo. (Su įstatais galima susipažinti pas tarybos sekretorę).                                                                                                                                                  Pranešėjas Virginijus Slauta20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 164 „Dėl gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                                               Pranešėjas Donatas Šimukonis21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T3-188 „Dėl detaliojo plano Vilniaus g. 11A, Prienų m., rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė22. Dėl pritarimo pasirašyti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano paruošiamųjų darbų ir bendrojo planavimo darbų programos parengimo sutartį.                                                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                          Antanas GustaitisProjektai čia