PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2006-12-14(10 val.)1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl žemės nuomos mokesčio.                                                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl atleidimo nuo rinkliavos.                                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų etatų sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Irena Stasytienė8. Dėl pakilimo-nusileidimo tako panaudos.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė9. Dėl pastatų įtraukimo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl ilgalaikio turto neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl leidimo privatizuoti dalį buto lengvatinėmis sąlygomis.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl kompiuterių programinės įrangos perdavimo rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršruto panaikinimo.                                                                                                                                          Pranešėjas Valentas Ražanskas14. Dėl pritarimo projektui „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas Prienų mieste“.                                                                                                                                      Pranešėjas Andrius Cechanavičius15. Dėl kitos socialinės paramos programos 2006 metams patvirtinimo.                                                                                                                                           Pranešėja Eugenija SadauskienėSavivaldybės meras        Antanas GustaitisProjektai     čia