PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2006-12-28(10 val. )              1. Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė2. Dėl pastato paskirties pakeitimo iš negyvenamos į gyvenamą.                                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė3. Dėl sutikimo Prienų mieste esančių valstybinės reikšmės miškų priežiūros ir apsaugos perdavimo valstybės įmonei Prienų miškų urėdijai.                                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė4. Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė5. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo Prienų rajono policijos komisariatui.                                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė6. Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                                         Pranešėja Eugenija Sadauskienė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo T3-280 „Dėl kitos socialinės paramos programos 2006 metams patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo.                                                                                                                                          Pranešėja Eugenija Sadauskienė8. Dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                           Pranešėja Eugenija Sadauskienė9. Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                                          Pranešėja Eugenija Sadauskienė10. Dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                                         Pranešėja Eugenija Sadauskienė11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė12. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras        Antanas GustaitisProjektai čia