Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius informuoja, kad yra paskelbtas 2007 m. Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo atrankos konkursas.      Paraišką dėl dalyvavimo Kauno apskrities kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo atrankos konkurse gali teikti Kauno apskrityje veikiančios valstybinės ir savivaldybių kultūros įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą bei turinčios juridinio asmens teises.      Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos paraiška elektroniniu paštu ir paštu lietuvių kalba, kartu su projekto vykdytojo registravimo pažymėjimu (1 originalas ir 3 kopijos).        Paraiškos priimamos nuo 2007 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. pagal pareiškėjų registracijos vietą nustatytais adresais. Prienų rajone paraiškos priimamos Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje (Laisvės a. 12., LT-59126, tel. (8~319) 61187, el. paštas [email protected], Kultūros skyriaus vedėja Irena Stasytienė).            Paraiškos nesvarstomos, jei jos užpildytos netvarkingai, pateiktos pavėluotai, neatitinka šių nuostatų reikalavimų, jeigu nepateikti visi būtini dokumentai.       KONKURSO NUOSTATAI       PARAIŠKOS FORMA