PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2007-02-15(10 val.) 1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos.                                                                                                                                                   Pranešėja Violeta Gaidienė2.  Dėl Prienų rajono savivaldybės viešosios tvarkos užtikrinimo ir nusikaltimų prevencijos 2007 metų programos patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Antanas Kalvaitis3.  Dėl paramos Stakliškių vidurinei mokyklai, besirengiančiai vidurinio ugdymo programos akreditacijai, programos patvirtinimo.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė4.  Dėl pritarimo, kad Balbieriškio žemės ūkio mokyklai būtų suteiktas Mykolo Krupavičiaus vardas.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė5.  Dėl minimalaus klausytojų skaičiaus nustatymo suaugusiųjų klasėje.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė6.  Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė7.  Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 metų ataskaitos apie  specialiosios programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2007 metų programos patvirtinimo.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas8.  Dėl pritarimo pasirašyti sutartį.                                                                                                                                             Pranešėjas Valentas Ražanskas9.  Dėl kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas10.  Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė11.  Dėl 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl 2006 metų nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė12.  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė13.  Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė14.  Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Prienų specialiajai mokyklai.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė15.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-286 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį turtą (gyvenamą namą) su kiemo įrenginiais“ pakeitimo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė16.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-113 „Dėl sutikimo perimti vandens bokštą“ pakeitimo.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė17.  Dėl turto vertinimo ataskaitos patvirtinimo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė18.  Dėl kompiuterinės ir programinės įrangos perėmimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė19.  Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė20.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T3-122 „Dėl mokymo priemonių perėmimo Prienų rajono savivaldybės tarybai“ pakeitimo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė21.  Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė22.  Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė23.  Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė  Savivaldybės meras                                                                  Antanas Gustaitis   Projektai čia