Prienų rajono savivaldybės administracija  skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 8.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, susijusiais su vaiko teisių apsauga, globa (rūpyba), savivaldybės institucijų sprendimais, potvarkiais, įsakymais; sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles bei archyvavimo tvarką;turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;mokėti dirbti kompiuteriu;  mokėti užsienio kalbą;būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3  punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 125 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]