Turi būti pateikiami šie dokumentai:1. Prašymas (rašomas vietoje).2. Gimimo liudijimo kopija.3. Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr.027-1/a).                                                                       Švietimo skyriaus informacija