Prienų rajono savivaldybė  skelbia  konkursą Prienų krašto muziejaus direktoriaus pareigoms. Atlyginimo koeficientas – 16,8 BMA.  Reikalavimai pretendentams:1.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su muziejaus veiklos organizavimu ir muziejininkystės žinojimu, darbo santykiais, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.2. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;3. turėti  aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;4. išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles; raštvedybos bei archyvavimo tvarką;5. turėti projektų ruošimo ir valdymo patirtį, mokėti anglų kalbą (pageidautini privalumai);6. mokėti dirbti kompiuteriu;  7. būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.  Pretendentų atrankos būdas: veiklos programos vertinimas ir pokalbis.Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1.Prašymą dalyvauti konkurse;2.Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;4. Gyvenimo aprašymą ir asmeninių privalumų sąrašą;5. Veiklos programą.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami iki 2007 m.  kovo 19 d. įskaitytinai adresu: Laisvės a.12, 125 kab, Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8-319-61107, el. p. [email protected]