Prienų rajono savivaldybė skelbia atvirą konkursą savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms.Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į socialinio  darbo   stažą, išsilavinimą  bei socialinių darbuotojų atestavimo metu  įgytą kvalifikacinę kategoriją.Specialieji reikalavimai pretendentams: turėti ne žemesnįjį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, išmanyti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai,  kiti teisės aktai,  sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu.Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. veiklos programą.           PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami iki 2007 m. kovo 19 d. 17.00 val. Prienų  rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje, Laisvės a.12., Prienų m., 125 kab.Atrankos būdas: pokalbis, veiklos programos vertinimas.Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 319) 6 11 07.