PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2007-03-28(10 val.)1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaitos.                                                                                                                                                   Pranešėja Violeta Gaidienė2.  Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų strateginiams planams. (Su strateginiais planais galima susipažinti pas tarybos sekretorę.)                                                                                                                                               Pranešėja Rasa Juocevičienė3.  Dėl mokymo programos nutraukimo Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje.                                                                                                                                                              Pranešėja Rasa Juocevičienė4.  Dėl psichologo etato įsteigimo Prienų Nemuno pradinėje mokykloje.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė5.  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė6.  Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2007/2008 m.m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė7.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2001 metų balandžio 5 d. sprendimo Nr.199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ papildymo.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė 8.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė9.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 22 d. sprendimo Nr.176 „Dėl sutikimo perimti pastatą“ pakeitimo.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė10.  Dėl negyvenamų patalpų panaudos.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė11.  Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė12.  Dėl įsipareigojimo suteikti gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.                                                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė13.  Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti gydymo įstaigos patalpas.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė14.  Dėl lengvojo automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai.                                                                                                                                                                                             Pranešėja Zita Mažeikienė15.  Dėl nuomos mokesčio sumažinimo už patalpos nuomą.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė16.  Dėl leidimo išnuomoti virtuvės įrangą.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė17.  Dėl turto nurašymo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė18.  Dėl savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė19.  Dėl vandenviečių įtraukimo į savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė20.  Dėl buto J. Janonio g. 3-30 Prienų m. įtraukimo į administracijos buhalterijos apskaitą.                                                                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė21.  Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų papildymo.                                                                                                                                             Pranešėjas Vidmantas Rasimas22.  Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas23.  Dėl 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas24.  Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas25.  Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr.88 „Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties patvirtinimo“ vykdymo penktaisiais ir šeštaisiais nuomos metais.                                                                                                                                             Pranešėjas Valentas Ražanskas26.  Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybei AB „Prienų šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas27.  Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo ir suvestinės patvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas28.  Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo eiliškumo ir šaligatvių įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas29.  Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės remonto darbams.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas30.  Dėl Prienų krašto muziejaus struktūrinių padalinių įsteigimo ir muziejaus nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                                  Pranešėja Irena Stasytienė31.  Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2006 metų veiklos ataskaitos, metinės finansinės atskaitomybės ir įstatų.                                                                                                                                       Pranešėjas Andrius Cechanavičius32.  Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.                                                                                                                                          Pranešėja Eugenija Sadauskienė33.  Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje.                                                                                                                                                  Pranešėjas Virginijus Slauta34.  Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2007 m. ir jų panaudojimo 2006 m. ataskaitos patvirtinimo.                                                                                                                                              Pranešėjas Donatas Šimukonis35.  Dėl pritrimo pasirašyti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo strategijos ir plėtros plano (Prienų rajono savivaldybės bendrojo plano) rengimo paslaugų sutartį.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė36.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.525 „Dėl objektų, numatytų Prienų ir Jiezno miestų bendruosiuose planuose, pripažinimo svarbiais vietos bendruomenėms ir jų detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė37.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.86 „Dėl Prienų miesto šiaurės-rytinės dalies detaliojo plano raidos programos kartu su bendrojo plano korektūra tvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė38.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimo Nr.T3-250 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė39.  Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė40.  Dėl Eigulių gatvės pavadinimo Šilavoto k., Prienų r. sav., panaikinimo.                                                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė41.  Dėl žemės sklypų formavimo prie pastatų, esančių Pramonės g. 5, Prienų m. detaliojo plano patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė Savivaldybės meras                                                     Antanas GustaitisProjektai čia