Skelbiamas 2007 metų kultūros veiklos programų (projektų) finansavimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto konkursas.     Pagrindiniai Kultūros veiklos programų (projektų) prioritetai:      • Svarbiausių rajono renginių (valstybinių, tautinių švenčių, miesto gimtadienio, seniūnijų ir kitų švenčių)        organizavimas arba scenarijų sukūrimas;     • vaikų ir jaunimo kultūrinė veikla (kūryba bei saviraiška);     • kultūros ir meno informacijos sklaida (leidyba, konferencijos).     Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki šių metų balandžio 11  dienos 15 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje, Laisvės a. 12, Prienai. Konkursui pateikiamas paraiškos originalas (su priedais) ir 3 kopijos. Paraiškas būtina pateikti užklijuotuose vokuose su užrašu: „Kultūros veiklos programų (projektų) konkursui“ ir elektroniniu paštu [email protected] arba pateikti elektroninėje laikmenoje.      Paraiškas galima siųsti paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Laisvės a.12,LT-59126, Prienai. Informacija telefonu (8 ~ 319) 61187.     KONKURSO NUOSTATAI     KONKURSO PARAIŠKOS PILDYMO FORMA