Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos praneša, kad šiuo metu vyksta atranka į profesinę karo tarnybą. Jeigu Jūs esate atlikęs privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar kitu būdu įgiję reikiamą karinį parengimą ir norite tapti profesinės karo tarnybos kariu, kreipkitės į Kauno karo prievolės centro Teritorinį Prienų skyrių (Kauno g. 31), kur Jūs gausite visą išsamią informaciją.Teirautis telefonu (8-319) 60514