PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKISDĖL 2006 – 2007 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

2007 m. balandžio 13 d.

Nr. (2.1)-P1-4

 Prienai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“,n u s t a t a u 2006–2007 šildymo sezono pabaigą 2007 m. balandžio 16 d. Ikimokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos įstaigos, turinčios autonomines šildymo sistemas, įstaigos vadovui priėmus atitinkamą sprendimą, šildymo sezoną gali užbaigti vėliau. Karštas vanduo tiekiamas ir nešildymo sezono metu, jeigu gyventojai yra sudarę karšto vandens tiekimo sutartis.

Savivaldybės meras

Alvydas Vaicekauskas