PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2007-04-26(10 val.)1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos ir Antikorupcinės komisijų, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas2.  Dėl savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo, jo pavaduotojo skyrimo, sudėties ir komiteto įgaliojimų nustatymo.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas3.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos ir Antikorupcinės komisijų sudarymo bei jų sudėties.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas4.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas5.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas6.  Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas7.  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo.                                                                                                     Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas8.  Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičiaus nustatymo.                                                                                                     Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas9.  Dėl Prienų rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės įsteigimo.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas10.  Dėl Administracinės komisijos prie Prienų rajono savivaldybės tarybos sudarymo.                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas11.  Dėl Prienų krašto muziejaus direktoriaus paskyrimo.                                                                                                          Pranešėja Vytautė Draugelytė12.  Dėl darbo sutarties nutraukimo su Stanislovu Teišerskiu.                                                                                                          Pranešėja Vytautė Draugelytė13.  Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė14.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T3-310 „Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė15.  Dėl psichologo etatų steigimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose.                                                                                                     Pranešėja Laimutė Raugevičienė16.  Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų.                                                                                                     Pranešėja Laimutė Raugevičienė17.  Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė18.  Dėl nuomos sutarties su TEO LT, AB.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė19.  Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo.                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė20.  Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė21.  Dėl uždarųjų akcinių bendrovių 2006 m. finansinių atskaitomybių  ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo. (Su finansinėm atskaitomybėm galima susipažinti 111 kab.).                                                                                                       Pranešėjas Valentas Ražanskas22.  Dėl verslo plėtros komisijos sudarymo.                                                                                                        Pranešėjas Valentas Ražanskas23.  Dėl pritarimo investiciniams projektams statinių rekonstravimo programos įgyvendinimui iš privatizavimo fondo lėšų 2007 metais.                                                                                                       Pranešėjas Valentas Ražanskas24.  Dėl Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos sudarymo.                                                                                                             Pranešėja Irena Stasytienė25.  Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su nacionaline mokėjimo agentūra.                                                                                                         Pranešėjas Donatas Šimukonis26.  Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                             Pranešėja Dalia Joneliūnienė27.  Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                             Pranešėja Dalia Joneliūnienė28.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr.T3-30 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo.                                                                                                             Pranešėja Dalia Joneliūnienė29.  Dėl laisvos valstybinės žemės plotų priskyrimo valstybės išperkamai žemei.                                                                                                             Pranešėja Dalia Joneliūnienė  Savivaldybės meras                                                             Alvydas VaicekauskasPrjektai čia