PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2007-05-24(10 val.)1.  Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus Juozo Padvelskio, jo pavaduotojų Onos Mažeikienės, Aldonos Kačiušienės atestacijos.                                                                                                                                           Pranešėja Loreta Jakinevičienė2.  Dėl drausmės nuobaudos skyrimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė3.  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymo patvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė4.  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė5.  Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė6.  Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus paskyrimo.                                                                                                                                           Pranešėja Vytautė Draugelytė7.  Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo.                                                                                                                                           Pranešėja Vytautė Draugelytė8.  Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė9.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 191 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Nijolė Paužienė10.  Dėl 2006 m. balandžio 20 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-89 „Dėl dirbtuvių pastato neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos balanse“ galiojimo sustabdymo.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė11.  Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė12.  Dėl negyvenamųjų namų panaudos.                                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė13.  Dėl krovininio mokomojo automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai.                                                                                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė 14.  Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos patvirtinimo.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas15.  Dėl rajono tarybos 1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 173 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir jų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas16.  Dėl mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo.                                                                                                                                          Pranešėjas Valentas Ražanskas17.  Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės mokyklų sporto aikštelių renovacija“.                                                                                                                                       Pranešėjas Andrius Cechanavičius18.  Dėl pritarimo Viešojo naudojimo pastatų atnaujinimo ir modernizavimo, mažinant energijos suvartojimą, programos darbų grafikui.                                                                                                                                       Pranešėjas Andrius Cechanavičius19.  Dėl sveikatos programų, finansuojamų iš Prienų rajono savivaldybės 2007 m. visuomenės sveikatos specialiosios rėmimo programos, patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Virginijus Slauta20.  Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje  objektams parinkti sudarymo.                                                                                                                                             Pranešėjas Donatas Šimukonis21.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3- 57 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė22.  Dėl Prienų miesto bendrojo plano rengimo programos patvirtinimo.                                                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė23.  Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė Savivaldybės meras                                                                          Alvydas VaicekauskasProjektai čia