KONKURSO–APŽIŪROS „GRAŽIAUSIA PRIENŲ MIESTO SODYBA“NUOSTATAI

I. Bendroji dalis
1. Prienų rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą – apžiūrą gražiausioms Prienų miesto sodyboms išrinkti ir kviečia dalyvauti visus individualių sodybų šeimininkus, įstaigas, organizacijas, individualias įmones.
II. Tikslas
2. Skatinti Prienų miesto gyventojus puoselėti savo sodybų  bei jų aplinkos tvarkymo ir gražinimo tradicijas.
3. Skatinti įstaigų, organizacijų, individualių įmonių bendruomenes  tinkamai prižiūrėti, puoselėti savo teritorijų aplinką.    4. Ugdyti konkurso-apžiūros dalyvių kūrybingumą ir  išradingumą. 5. Ugdyti poreikį tausoti ir saugoti gamtą, ekonomiškai panaudoti jos išteklius bei skleisti gerąją  tvarkymo patirtį.
6. Puoselėti tvarkymo tradicijas, skatinti apsauginių želdinių juostų bei dekoratyvinių augalų sodinimą, reikiamą jų priežiūrą ir tvarkymą.7. Nustatyti:
7.1.  gražiausias miesto sodybas;
7.2.  gražiausias  sodų bendrijų sodybas;
7.3.  gražiausias  įstaigas, organizacijas, individualias įmones.
III. Dalyviai
8. Konkurse – apžiūroje kviečiami dalyvauti:
8.1. visų Prienų miesto sodybų gyventojai;
8.2. sodų bendrijų sodybų savininkai;
8.3.  įstaigų, organizacijų, individualių įmonių bendruomenės.
IV. Konkurso – apžiūros organizavimas
9. Informacija apie konkursą–apžiūrą ir nuostatai skelbiami spaudoje, per vietinę televiziją, internete www.prienai.lt .10. Konkursą – apžiūrą vykdo ir gražiausias, geriausiai tvarkomas sodybas, įmones, organizacijas, individualias įmones išrenka vertinimo komisija.11. Konkursas – apžiūra rengiama birželio-rugpjūčio mėnesiais.
V. Vertinimo tvarka ir kriterijai
13. Savivaldybės vertinimo komisija apžiūri ir išrenka:
gražiausias, geriausiai tvarkomas sodybos mieste;
gražiausias, geriausiai tvarkomas sodybos sodų bendrijose;
gražiausias, geriausiai tvarkomas įstaigų,  organizacijų, individualių įmonių teritorijas.
14.  Konkurso dalyviai  vertinami pagal iš anksto patvirtintus kriterijus.15.  Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Nutarimai  galioja dalyvaujant daugiau kaip pusei komisijos narių.
VI. Konkurso – apžiūros galutinis sprendimas ir apdovanojimai
16. Komisija, susumavusi konkurso – apžiūros rezultatus, išrenka nugalėtojus:
16.1. iki 10 gražiausių sodybų;
16.2. 3 sodų bendrijas;
16.3. 3 įstaigas, organizacijas, individualias įmones Prienų mieste.17. Konkurso – apžiūros nugalėtojai apdovanojami konkurso padėkos raštais, gražiausių sodybų, sodų bendrijų savininkai, įstaigos, organizacijos, individualios įmonės apdovanojami konkurso organizatorių ir rėmėjų dovanomis bei prizais.18. Konkurso – apžiūros rezultatai skelbiami spaudoje, nugalėtojai apdovanojamai prizais, padėkos raštais.

_______________________________