Tyrime dalyvavo 388 rajono ketvirtokai ir 530 aštuntokų. Mokiniams buvo pateiktos lietuvių kalbos, matematikos užduotys, anketa apie socialinį kontekstą. Tyrimo duomenys perduoti Nacionaliniam egzaminų centrui. Išanalizavus rezultatus, su jais bus supažindinti rajono mokyklų vadovai, mokytojai, savivaldybės administracijos atstovai, politikai.