PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2007-06-28(10 val.) 1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas2. (2a)  Dėl viešųjų įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo.                                                                                                                           Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas3. (3a)  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-13 „Dėl Prienų rajono  savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo“ pakeitimo.                                                                                                                            Pranešėjas Arūnas Vaidogas4.  Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.                                                                                                                              Pranešėjas Leonas Sakalavičius5.  (5a) Dėl Prienų specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                               Pranešėja Audronė Raibužienė6.  (6a) (6b) Išvada dėl Prienų rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                                                      Pranešėja Violeta Gaidienė7.  (7a) (7b) (7c) (7d) (7e) Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                                                       Pranešėja Nijolė Paužienė8.  (8a) Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė9.  Dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo .                                                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl 2007 m. žemės nuomos mokesčio lengvatų.                                                                                                                                       Pranešėja Nijolė Paužienė11.  (11a) Dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui finansuoti.                                                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė12.  (12a) Dėl psichologo etato įsteigimo Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.                                                                                                                                       Pranešėja Nijolė Paužienė13.  (13a) Dėl Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro etatų sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                             Pranešėja Eugenija Sadauskienė14.  (14a) Dėl pritarimo projektui „Prienų kultūros centro, esančio Vytauto g. 35 Prienai, modernizavimas“.                                                                                                                           Pranešėjas Andrius Cechanavičius15.  (15a) Dėl mokyklos pastato perdavimo valstybės nuosavybėn.                                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė16.  (16a) Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos išimties tvarka.                                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė 17.  (17a) Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.                                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė18.  (18a) Dėl gyvenamojo namo, esančio Daukšiagirės k. Prienų r. sav., parduodamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                                                        Pranešėja Zita Mažeikienė19.  (19a) Dėl savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė20.  (20a) Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo.                                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė21.  Dėl Prienų miesto autobusų stoties ir artezinio gręžinio pirkimo.                                                                                                                                       Pranešėja Zita Mažeikienė22.  (22a) (22b) (22c) Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr.T3-33 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2007 m. viešųjų darbų programos“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas23.  (23a) Dėl pritarimo sutarčių pasirašymui.                                                                                                                             Pranešėjas Valentas Ražanskas 24.  (24a) Dėl UAB „Prienų vandenys “ valdybos nario.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas 25.  (25a) Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybės tarybai AB „Prienų šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas26.  (26a) Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.                                                                                                                                    Pranešėjas Virginijus Slauta27.  Dėl VšĮ Prienų, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių pirminių sveikatos priežiūros centrų ir Prienų ligoninės vyriausiųjų gydytojų pareiginės algos nustatymo.                                                                                                                                     Pranešėjas Virginijus Slauta28.  (28a) (28b) Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                Pranešėjas Donatas Šimukonis29.  (29a) Dėl pritarimo pasirašyti asmens duomenų teikimo sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra.                                                                                                                                 Pranešėjas Donatas Šimukonis30.  (30a) Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė  Savivaldybės meras                                                                                             Alvydas Vaicekauskas