Pasibaigus pakartotinei mokyklinių brandos egzaminų sesijai, mokyklos jau rengiasi brandos atestatų įteikimo šventei. Liepos 13 d. atestatai bus teikiami Veiverių Tomo Žilinsko, Jiezno gimnazijose ir Stakliškių vidurinėje mokykloje, liepos 14 d. – ,,Žiburio“ gimnazijoje. Prienų rajono savivaldybės mokyklose brandos atestatus gaus 236 abiturientai, iš jų 11- brandos atestatus su pagyrimu už labai gerą mokymąsi (10 ,,Žiburio“ gimnazijos abiturientų ir 1 Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos abiturientas). Šie mokiniai taip pat bus apdovanoti Prienų rajono savivaldybės mero padėkos raštais. Abiturientai, kurie neįgijo vidurinio išsilavinimo, gaus mokymosi pasiekimų pažymėjimus, tokių mokinių yra 17.                                                                                                       Daugiau informacijos…