Linkėdamas sėkmės ir teisingo pasirinkimo įžengus į kitą gyvenimo etapą, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas sveikina visus Prienų miesto ir rajono abiturientus.Nuoširdus padėkos žodis už sunkų darbą, supratimą ir kantrybę skiriamas visiems mokytojams ir mokinių tėveliams.Liepos 14 d. Prienų rajono savivaldybės meras dalyvaus „Žiburio“ gimnazijos atestatų įteikimo šventėje, kur padėkos raštai už labai gerą mokymąsi bus įteikti Vaidai Grigaitei, Indrei Lechtimiakytei, Agnei Ališauskaitei, Gintarei Kisieliūtei, Agnei Umbrasaitei, Dovilei Grigaitei, Editai Rajeckaitei, Linai Rasimaitei, Sandrai Mekšriūnaitei ir Justinai Marčiulaitytei. Mero vardu padėkos raštas bus įteiktas ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos moksleivei Birutei Petrukaitytei.