Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė 2007-07-26    (10 val.)  1.    Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcinės komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.
                                                                                                                    Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas     2.    Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos ir Antikorupcinės komisijų, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo.
                                                                                                                      Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas 3.,3a    Dėl Prienų rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
                                                                                                                       Pranešėja Vytautė Draugelytė 4.    Dėl Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos direktoriaus paskyrimo.
                                                                                                                       Pranešėja Vytautė Draugelytė 5. Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Prienų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.
                                                                                                                        Pranešėjas Arūnas Vaidogas 6., 6a    Dėl logopedo etato įsteigimo Prienų Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje.
                                                                                                                        Pranešėja Virginija Mikėnienė 7., 7a  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatinių pareigybių patvirtinimo“ pakeitimo.
                                                                                                                        Pranešėja Virginija Mikėnienė 8., 8a    Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkymo iki 2012 m. bendrojo plano patvirtinimo“ ir Tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-68 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinių ugdymo grupių skaičiaus 2007/2008 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.
                                                                                                                       Pranešėja Virginija Mikėnienė 9., 9a    Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos sudarymo.
                                                                                                                       Pranešėja Eugenija Sadauskienė 10., 10a   Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų skyrimo ir vertinimo komisijos
nuostatų patvirtinimo.
                                                                                                                        Pranešėja Eugenija Sadauskienė 11., 11a    Dėl Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo.
                                                                                                                        Pranešėja Eugenija Sadauskienė 12., 12a Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2006 metų ataskaitų.
                                                                                                                         Pranešėja Violeta Gaidienė 13.    Ataskaita apie Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą..
                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė 14.,14a    Dėl lengvojo automobilio ir kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono Socialinių paslaugų centrui.
                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė 15., 15a Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Išlaužo seniūnijos kaimų bendruomenei.
                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė 16., 16a Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono policijos komisariatui.
                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė 17., 17a Dėl perdavimo eksploatuoti Prienų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė 18.    Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė 19., 19a    Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-91 „Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo“ pakeitimo.
                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė 20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo T3-59 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Prienų rajono savivaldybės tarybos nuosavybėn bei perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo.
                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė 21.    Dėl VšĮ Prienų, Balbieriškio, Jiezno, Stakliškių, Veiverių pirminių sveikatos priežiūros centrų ir Prienų ligoninės vyriausiųjų gydytojų pareiginės algos nustatymo.
                                                                                                                           Pranešėjas Virginijus Slauta       22, 22a, 22b    Dėl Prienų miesto kiemų tvarkymo ir asfaltavimo eiliškumo nustatymo 2007-2011 m.
                                                                                                                         Pranešėjas Leonas Sakalavičius  23, 23a.,   Dėl detaliųjų planų rengimo.
                                                                                                                          Pranešėja Dalia Joneliūnienė 24, 24a    Dėl Prienų rajono savivaldybės Kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo.
                                                                                                                           Pranešėjas Donatas Šimukonis 25., 25a    Dėl projekto „Jiesios ir Viemuonios upelių baseinų dalies griovių ir jų statinių rekonstrukcija “ rengimo.                                                                                                              Pranešėja  Edita Žukauskienė

                                                           Savivaldybės meras                                                                             Alvydas Vaicekauskas