Liepos 16 d. Prienų rajono savivaldybėje įvyko spaudos konferencija, kurios metu savivaldybės vadovybė visuomenei išsamiai pristatė dvi temas:
Švietimo situacija Prienų mieste;
Kultūrinis gyvenimas rajone: praeitis, dabartis ir perspektyvos.Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta aptarti Prienų miesto švietimo įstaigų apklausos rezultatus. Mero pavaduotojas Kęstutis Palionis, vadovavęs Prienų miesto švietimo įstaigų apklausos darbo grupei,  akcentavo, kad, remiantis anketų duomenimis, dauguma tėvų nėra patenkinti švietimo situacija mieste, ir patikino, kad bus ieškoma tinkamiausių sprendimo būdų šioms problemoms spręsti. Antrojoje dalyje kultūrinę rajono situaciją apibendrino Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Markūnas, kurio teigimu, esama padėtis reikalauja pokyčių. Taip pat užsiminta ir apie kultūros darbuotojų atlyginimų problemas bei menką rajono kultūros įstaigų materialinę bazę. Savivaldybės vadovų teigimu, ateityje numatoma suteikti geresnes finansines sąlygas rajono kultūrinei veiklai, o taip pat kultūros darbuotojų atlyginimų dydį sieti su jų kūrybiniais rezultatais.