Prienų rajono savivaldybės administracija  skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės veiklą planavimo ir kapitalo investicijų srityje, projektų ir paraiškų Europos Sąjungos fondams rengimo procesą, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramos galimybes savivaldybės ir regioniniams projektams, vietos savivaldą,  raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;mokėti anglų kalbą (B2 lygis pagal Europass);dirbti personaliniu kompiuteriu, Windows, MS Office, Internetas, Outlook, AutoCad programomis.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3  punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]