Lygis:  A .Kategorija: 12.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (socialinių mokslų studijų sritis, edukologijos (švietimo vadyba) ar viešojo administravimo kryptis); mokėti dirbti kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, kultūros, jaunimo politikos įgyvendinimą, turizmą ir sportą, vietos savivaldą, raštvedybos ir dokumentų tvarkymo taisykles, viešąjį administravimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3  punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]