Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė
(2007-08-30, 10 val.)

1.

 Dėl  ikimokyklinio ugdymo organizavimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose.
                                                                                                                             Pranešėja Laima Raugevičienė

2.

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms. (Su programomis galima susipažinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje).
                                                                                                                            Pranešėja Laima Raugevičienė

3.

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose.
                                                                                                                            Pranešėja Laima Raugevičienė

4.

Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinių komandiruočių.
                                                                                                                           Pranešėja Vytautė Draugelytė

5.

Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.
                                                                                                                           Pranešėja Nijolė Paužienė

6.

Dėl etatų įsteigimo ir panaikinimo kaikuriose švietimo įstaigose.
                                                                                                                           Pranešėja Nijolė Paužienė

7.

Dėl žemės mokesčio.
                                                                                                                           Pranešėja Nijolė Paužienė

8.

Dėl Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotojų etatų sąrašo tvirtinimo.
                                                                                                                           Pranešėja Sandra Mekionienė

9.

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės veiklos grupę“ pakeitimo.
                                                                                                                        Pranešėjas Andrius Cechanavičius

10.

Dėl komisijos pripažinti gyvenamąsias patalpas netinkamomis gyventi sudarymo.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

11.

Dėl artezinio gręžinio, vandentiekio bokšto ir siurblinės pirkimo.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

12.

Dė l leidimo rekonstruoti stogą ir įrengti pastogę.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

13.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės administracijai.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

14.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

15.

Dėl nekilnojamojo turto panaudos Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenei „Vidupis“.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

16.

Dėl kompiuterių įrangos perėmimo.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

17.

Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

18.

Dėl Prienų rajono tarybos 2004 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo.
                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė

19.
Dėl butų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos balansą.                                                                                                                           Pranešeja Zita Mažeikienė

20.

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandio0 26 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl pritarimo investiciniam projektui statinių remonto programai įgyvendinti privatizavimo fondo lėšomis 2007 metais“ pakeitimo.
                                                                                                                         Pranešėjas Valentas Ražanskas

21.

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemų patvirtinimo.
                                                                                                                        Pranešėjas Valentas Ražanskas

22.

Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų pastatų lasngų keitimo programos patvirtinimo 2007-2008 m.
                                                                                                                        Pranešėjas Valentas Ražanskas

23.

Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2007 m. patvirtinimo.
                                                                                                                        Pranešėjas Donatas Šimukonis

24.

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., prie Nemuno gatvės, pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą.
                                                                                                                        Pranešėja Dalia Joneliūnienė

25.

Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų, esančių Prienų ir Jiezno miestuose pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą.
                                                                                                                        Pranešėja Dalia Joneliūnienė

26.

 Dėl detaliųjų planų rengimo.
                                                                                                                       PranešėjaDaliaJoneliūnienė
                           Savivaldybės meras                                                                                        Alvydas Vaicekauskas Sprendimų projektai ir kita medžiaga čia