Rugpjūčio 25-osios popietę į Šilavoto „Davatkyną“  nemažai žmonių susirinko pasidžiaugti, kad Šilavotas turi savo muziejų,  pasigėrėti dailininkų ir fotografų darbais, pasiklausyti smuiko ir eilių, pabendrauti.  „Angies“ grupės dailininkai, pakvietę į plenerą  „Tyla“ savo bičiulius menininkus iš Kauno, visą savaitę čia tapė paveikslus ir surengė parodą. Dalį savo darbų eksponavo ir fotografai, keliavę po apylinkes, fotografavę sodybas, pastatus, fiksavę kaimo buities detales. Savo kūrybą pristatė edukacinėje savaitėje dalyvavę mokiniai.  Muziejumi, vietos bendruomenės žmonių veikla pasidžiaugė renginyje svečiavęsis Lietuvos Respublikos Seimo narys Juozas Palionis, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Prienų krašto muziejaus įkūrėja Antanina Aleknavičienė padėkojo tiems, kurie nepagailėjo savo laiko, pastangų ir visokeriopai palaikė bei parėmė Danguolės ir Kosto Lincevičių sumanymus. Daug gražių bei nuoširdžių žodžių „Davatkyno“ šeimininkams ir visiems šios vietos puoselėtojams išsakė šilavotiškė Danutė Šeškauskienė. Maironio literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, dažnai viešinti „Davatkyne“, ir šį kartą buvo nepakeičiama – ji kaip fotografė dalyvavo kūrybos savaitėje, kaip muziejininkė – pasveikino šeimininkus, kaip menininkė – prasmingai ir šmaikščiai pristatė plenere dalyvavusius dailininkus: Rebeką Bruder, Darių Rakauską, Eimutį Markūną, Antaną Obcarską, Arvydą Palevičių, Alfonsą Vilpišauską, skulptorių Sigitą Straigį, jaunuosius kūrėjus Karoliną ir Petrą, fotomenininką Albertą Švenčionį, edukaciniame projekte „Praeitis dabartyje“ dalyvavusius Šilavoto pagrindinės mokyklos mokinius ir jų dailės mokytoją Rasiną Galinienę.J. S. Bacho kūrinius atliko Bostono universiteto magistrantė, tarptautinių konkursų laureatė smuikininkė Julija Okruško. Eiles skaitė skaitovė Vida Mickuvienė. Renginyje dalyvavo ir Šilavoto būrelio medžiotojai, atvykę iš šaudymo varžybų su gražuole taure ir tarp Prienų rajono medžiotojų būrelių iškovota pirmąja vieta. „Malonu buvo šnekučiuotis, gėrėtis paveikslais, pabūti jaukioje „Davatkyno“ aplinkoje“ –  atsisveikindami sakė svečiai.    Virginija Maščinskienė