Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojos rugpjūčio 29 d. mokyklos vadovus ir jų pavaduotojus ugdymui sukvietė į pasitarimą, kuriame pristatytos švietimo sistemos naujovės, numatytos naujų mokslo metų darbo gairės.Iš daugelio naujovių, pristatytų susitikimo metu, minėtina tai, kad nuo šių metų keisis brandos egzaminų tvarka – lietuvių kalbos egzaminas nebus skaidomas ir moksleiviai laikys bendrą gimtosios kalbos egzaminą. Taip pat nuo kitų metų rugsėjo 1 d. keisis mokytojų darbo apmokėjimo sistema. Susitikimo metu akcentuota, jog mokyklų vadovybei būtina skirti didelį dėmesį pedagogams, kuriems ateityje gali nelikti jų darbo vietos ir siūlyti persikvalifikuoti. Šiuo metu rajone labiausiai trūksta lietuvių kalbos, matematikos, informatikos mokytojų bei logopedų. Pasidžiaugta, jog Prienų rajono savivaldybė gauna 2 geltonuosius autobusiukus, kurie atiteks Kunigiškių mokyklai ir Jiezno gimnazijai. Pasitarime pristatytos ir Lietuvos mokyklų kompiuterizavimo perspektyvos. Pateiktais duomenimis, moksleivių ir kompiuterių santykis 2007 metais Prienų rajone lyginant su kitais miestais yra vidutinis. Šimtui mokinių tenka 8,9 – 11,3 kompiuterių. Susitikimo pabaigoje visus susirinkusiuosius pasveikino rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kartu paragindamas švietimo darbuotojus kuo aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje, o taip pat ieškoti galimybių pritraukti lėšų į savo vadovaujamą įstaigą. Taip pat akcentuota, kad būtina skirti didelį dėmesį mokinių saugumui. Savivaldybės mero teigimu,  bus atsižvelgta ir į tai, kad rajone yra poreikis plėsti ikimokyklinį ugdymą, o taip pat ateityje numatyta remti gabiausius rajono mokinius, kurie neturi galimybių studijuoti savo lėšomis. Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė ir savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Palionis, kurio vadovaujama komisija prieš prasidedant naujiems mokslo metams aplankė visas rajono mokyklas, susipažino su aktualiausiomis problemomis, apžiūrėjo kaip vyksta pasiruošimo rugsėjui  darbai. Šiemet rugsėjo pirmąją Prienų rajone pasitiko apie 4700 mokinių, iš kurių 310 – pirmokų.