Pareiginės algos koeficientas: 15,85 – 23,45 BMA  nustatomas pagal kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginio darbo stažą.Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, turėti aukštąjį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą,  išmanyti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.Pretendentų privalumai: vadybinio darbo patirtis, baigtos vadybos magistrantūros studijos, išklausytos švietimo vadybos kvalifikacijos tobulinimo programos, užsienio kalbų mokėjimas, darbo kompiuteriu pagrindai, raštvedybos įgūdžiai, projektinio darbo patirtis.Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją,  gyvenimo aprašymą, veiklos programą, asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes, rekomendaciją (-as).Dokumentai pateikiami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Prienų rajono laikraštyje ,,Gyvenimas“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Atrankos būdas : pokalbis, testas, veiklos programos vertinimas, privalumų vertinimas.Telefonai pasiteirauti: (8  319) 61 1 07.