Pirmąjį rugsėjo sekmadienį daugybė Laisvės kovų dalyvių artimųjų, draugų bei žmonių, neabejingų skausmingai Lietuvos praeičiai, susirinko Vangų miškelyje (Ašmintos seniūnija). Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų skyriaus pirmininkės Dalytės Raslavičienės iniciatyva čia, pušų ir eglių apsuptyje, pašventinta partizanų žeminė–bunkeris ir paminklas, skirtas paaukojusiems savo gyvybes vardan Lietuvos laisvės. Atkurtasis bunkeris nuo šiol bus gyva istorijos pamoka jaunajai lietuvių kartai.Pagerbti Laisvės kovų dalyvių atminimą atvyko ir Seimo nariai Povilas Jakučionis, Rytas Kupčinskas, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, jo pavaduotojas Kęstutis Palionis. Prienų rajono savivaldybės meras patikino, jog rajono vadovybė neliks abejinga Lietuvos praeičiai ir visuomet parems iniciatyvas, kuriomis siekiama įamžinti ir pagerbti laisvės kovotojus.Graudžiomis partizaninėmis dainomis bei jaunųjų Pakuonio mokyklos kudirkaičių literatūrine kompozicija buvo atkurta ne tik to laikmečio aplinka, bet ir skaudžios praeities dvasia.                                               nformaciją parengė Ingrida Račickienė