Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo, ar ekonomikos krypties;turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį audito ar ekonomikos, ar teisės srityje;  mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, savivaldybių biudžetų pajamų sudarymą ir asignavimų naudojimą, finansų kontrolę, viešųjų  juridinių asmenų veiklą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje)6. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.  PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2 ,3 ir 6  punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]