Reikalavimai pretendentams: nepriekaištinga reputacija, Lietuvos Respublikos pilietybė, aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas (vienpakopis, bakalauras, magistras), ne mažesnis kaip vienerių metų darbo stažas antstolio padėjėju arba ne mažesnis kaip penkerių metų teisinio darbo stažas.              Atrankos būdas: egzaminas raštu (testas) ir privalumų vertinimas.             Pastaba. Socialinių mokslų teisės krypties daktarai bei habilituoti daktarai gali dalyvauti viešame konkurse nelaikydami egzamino.                  Pretendentai Teisingumo ministerijai privalo pateikti:                    1. prašymą leisti dalyvauti viešame konkurse ar prašymą leisti laikyti antstolio kvalifikacinį egzaminą, nurodant veiklos teritoriją, į kurią pretenduoja (prašyme pretendentas gali nurodyti keletą antstolių vietų skirtingose veiklos teritorijose, į kurias pretenduoja);                    2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir šių dokumentų kopijas;                    3. išsamų gyvenimo aprašymą ir asmeninių privalumų sąrašą;                    4. užpildytą pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu);                    5. mokesčio už dalyvavimą viešame konkurse sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pateikia asmenys, pretenduojantys tapti antstoliais). Pretendentas privalo sumokėti Lietuvos antstolių rūmams 200 litų užmokestį į AB banko „NORD/LB Lietuva“ sąskaitą Nr. LT92 4010 0424 0031 5815.                      Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.                    Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos (įskaitant konkurso paskelbimo dieną) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, 222a kab., Gedimino pr. 30/1, Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5 2 66 29 67).