DARBOTVARKĖ1.Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjiūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-131 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo. Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl priešmokyklinio ugdymo pedagogo etato įsteigimo kai kuriose švietimo įstaigose. Pranešėja Nijolė Paužienė3. Dėl minimalaus mokinių skaičiaus nustatymo suaugusiųjų klasėse. Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T3-311 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo ir priedų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo. (Papildoma medžiaga 122 kab.) Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas8. Dėl mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Eugenija Sadauskienė9. Dėl kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) tvarkos patvirtinimo. Pranešėja Eugenija Sadauskienė10. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo. Pranešėja Eugenija Sadauskienė11. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių tvirtinimo. Pranešėja Eugenija Sadauskienė12. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime. Pranešėjas Andrius Cechanavičius13. Dėl komisijos pripažinti gyvenamąsias patalpas netinkamomis gyventi sudarymo. Pranešėjas Algis Čerkauskas14. Dėl leidimo išnuomoti UAB „TELE-2“ vandens bokštą. Pranešėjas Algis Čerkauskas15. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Jiezno kultūrizmo klubui „Uola“. Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjiūčio 30 d. sprendimo Nr. 433 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo ir parduodamo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo bei aukciono organizavimo ir vykdymo komisijų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjas Algis Čerkauskas18. Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo sumažinimo. Pranešėjas Valentas Ražanskas19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-98 „Dėl papildomų 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų patikslinimo“ pakeitimo. Pranešėjas Valentas Ražanskas20 Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo. Pranešėjas Valentas Ražanskas21 Dėl želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo Prienų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas Valentas Ražanskas22. Dėl išlaidų kompensavimo. Pranešėjas Valentas Ražanskas23. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo. Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl detaliųjų planų rengimo. Pranešėja Dalia Joneliūnienė25. Dėl objekto pripažinimo svarbiu savivaldybės pramonės ir sandėliavimo infrastruktūros objektu. Pranešėja Dalia Joneliūnienė26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-37 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo. Pranešėja Dalia Joneliūnienė27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-57 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo. Pranešėja Dalia Joneliūnienėčia.Savivaldybės meras                                                                    Alvydas Vaicekauskas