Prienų rajono savivaldybėje Konstitucijos egzaminas vyks 2007 m. rugsėjo 29 d. 11 val. savivaldybės Didžiojoje salėje (IIa.).Egzamine kviečiami dalyvauti politikai – Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai – bei visi aktyvūs Prienų rajono savivaldybės gyventojai. Egzaminas vyks testo būdu: kiekvienas dalyvis gaus testą, kuriame reikės pažymėti teisingus, dalyvio manymu, atsakymus į pateiktus klausimus. Egzamino trukmė – 1 val. Po valandos teisingi atsakymai bus skelbiami internete. Pagal juos komisijos nariai ir tikrins testus.Teste bus būtina nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktus. Šie duomenys nebus viešinami, informacija reikalinga tam, kad komisijos nariai galėtų susisiekti su geriausiai testą parašiusiu savivaldybės gyventoju ir geriausiai egzaminą išlaikiusiu savivaldybės politiku ir pranešti jiems, kad būtent jie tapo laimėtojais savivaldybėje ir bus įgalioti atstovauti jai Konstitucijos egzamino finale. Antrasis egzamino etapas vyks spalio 20 d. Vilniuje, kur iš visos Lietuvos susirinkę laimėtojai rašys esė (laisvai išdėstys savo mintis pasirinkta tema, kuri siejasi su Konstitucija; temos bus duotos). Jeigu atsitiktų taip, kad savivaldybėje bus 3-10 piliečių, vienodai gerai išmanančių Konstituciją ir taip pat išlaikiusių testą, tuomet egzamino komisijos nariai iš šių testų burtų keliu išrinks vieną geriausią eilinį pilietį ir vieną politiką. Jie ir atstovaus savivaldybei finale.Po egzamino kiekvienas dalyvis gaus specialią dovaną – Konstituciją su Prezidento padėka ir parašu bei konstitucijos egzaminui specialiai pagamintą rašiklį. Registruotis – nebūtina. Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 181