Prienų kultūros centre – dailininko Arvydo Palevičiaus personalinė tapybos darbų paroda.      Paroda veiks nuo 12 val. iki 16 val. spalio 4 – 27 dienomis.     Išsamiau apie autorių

     Arvydas Palevičius gimė 1957 m. Vilūnuose. Technologijos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universiteto tarptautinių studijų centro direktorius, profesorius.Tapybą ir piešimą studijavo Kaune privačioje Kęstučio Milkevičiaus studijoje. Vėliau molbertinės tapybos mokėsi iš tapytojo Alfonso Vilpišausko.      2005 m. JAV San Fransisko menų akademijos paskelbtame konkurse dėstytojams laimėjo stipendiją ir vasaros metu studijavo tapybą. Baigė natiurmorto ir Abstrakčios tapybos klases.Nuo 2004 m. A. P. yra Amerikos menų koledžų asociacijos bei Kanados portretistų sąjungos tikrasis narys. Nuo 1996 iki 2006 metų dailininkas surengė daugiau kaip dešimt savo personalinių parodų įvairiose Lietuvos meno galerijose Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje, taip pat Austrijoje.     Habilituotas technikos mokslų daktaras, A.Palevičius dailei skiria visą savo laisvalaikį. Per vasaros atostogas važinėdamas po Lietuvos miestelius ir bažnytkaimius, šis autorius sukūrė seriją nuotaikingų pastelių. Jose – tradiciniai gamtos motyvai, sodybos, koplytėlės, bažnyčių fragmentai. A.Palevičius įsitikinęs, kad esama nekintančių vertybių: jų negali ir neturi užgožti šiuolaikinės civilizacijos miražai, mėginantys įteigti dehumanizuotą požiūrį į tikrovę. Norint išlikti žmogumi ir išlaikyti dvasinį integralumą, reikalingas ne tik kuklumas, paprastumas, išmintis, bet ir pagarba gimtajai žemei.      A.Palevičiaus pastelėse juntama meilė kraštovaizdžiui, kuris suvokiamas kaip sielos tikrovės atvaizdas, spinduliuojantis vidinį bei išorinį grožį. Šiuo požiūriu dailininkas kartu yra nenuilstantis dvasios pedagogas, mokantis taurios meditacijos: žiūrovas tarsi kviečiamas susilieti su sodrios žalumos pritvinkusia gamtos ikona ir pajusti estetinį virpulį. Kiekvienas realybės fragmentas kviečia intymiam dialogui su pačiu savimi.