Prienų miesto seniūnija rengia Prienų miesto tvarkymo planą 2008 metams.Prašome gyventojus pateikti pasiūlymus bei pageidavimus telefonais: 61108, 52195 arba el. paštu:  [email protected]