Darbotvarkė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, etikos ir antikorupcinės komisijų narių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono savivaldybės tarybos nariams“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas3. Dėl Prienų rajono savivaldybės darbo ginčų komisijos sudarymo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl komisijos sudarymo ir pasiaiškinimo pateikimo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono Jiezno vaikų muzikos mokyklos direktoriaus paskyrimo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl etatų įsteigimo, naikinimo kai kuriose švietimo įstaigose.                                                                                                                              Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T3-306 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                              Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl pritarimo neformaliojo švietimo įstaigų programoms (Su programomis galima susipažinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje).                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas10. Dėl mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo Prienų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas11. Dėl Prienų rajono kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas12. Dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo.                                                                                                                              Pranešėjas Andrius Cechanavičius13. Dėl pavedimo VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai rengti ir įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektus.                                                                                                                              Pranešėjas Andrius Cechanavičius14. Dėl gyvenamųjų patalpų, pripažintų netinkamomis gyventi, aktų tvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl pastatų įrašymo į rajono savivaldybės administracijos buhalterijos apskaitą.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos ir kilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl turto perdavimo VšĮ Prienų pirminiam sveikatos priežiūros centrui panaudos pagrindais.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl autobuso FIAT – TALENTO NKU-897 panaudos Naujosios Ūtos kaimo bedruomenei.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl informacinių stendų perėmimo savivaldybės nuosavybėn.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl leidimo nurašyti turtą.                                                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T3-170 „Dėl 2007 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų patikslinimo“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2007 m. viešųjų darbų programos“ pakeitimo“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas26. Dėl pritarimo pasirašyti sutartį.                                                                                                                              Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto (melioracijos statinių) nurašymo.                                                                                                                              Pranešėjas Donatas Šimukonis28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepoas 26 d. sprendimo Nr. T3-127 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėjas Donatas Šimukonis29. Dėl Birutės ir Tartoko gatvių Prienų mieste ašinių linijų pakeitimo.                                                                                                                              Pranešėja Dalia Joneliūnienė30. Dėl objektų pripažinimo svarbiais savivaldybės infrastruktūros objektais.                                                                                                                              Pranešėja Dalia Joneliūnienė31. Dėl žemės sklypo F. Vaitkaus g. 166, Prienų m. detaliojo plano rengimo.                                                                                                                              Pranešėja Dalia Joneliūnienė32. Dėl žemės sklypo Pramonės g. 2, Prienų m. detaliojo plano rengimo.                                                                                                                              Pranešėja Dalia JoneliūnienėSprendimų projektai ir kita medžiaga čia.Savivaldybės meras                                                                          Alvydas Vaicekauskas