Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir „Žiburio“ gimnazijos mokytoja Irma Šneideriene lankėsi Bitetto miesto savivaldybėje (Italija).  Pažintis su šia savivaldybe prasidėjo šių metų pavasarį, kai buvo įgyvendinamas I. Šneiderienės inicijuotas moksleivių mainų projektas ir grupė Bitetto miesto mokinių lankėsi „Žiburio“ gimnazijoje. Su mokiniais buvo atvykęs ir šio miesto meras mokytojas Giovani Iacovelli. Čia ir užsimezgė pažintys tarp savivaldybių.Bitettas – vienas iš 48 Bari apskrities miestų, esantis Pietų Italijoje. Jame įsikūrę apie 10150 gyventojų. Savivaldos modelis panašus (taryba, renkama 4 metų kadencijai, išrenka merą), tačiau dalis funkcijų gana skirtingos. Mieste veikia gerai sukomplektuotos (moksleivių skaičiumi) mokyklos, kuriose, beje, nėra mokinių maitinimo, o mokslo metai prasideda nuo rugsėjo 15 d. Įdomu ir tai, kad savivaldybė neskiria lėšų meno kolektyvams išlaikyti. Patys gyventojai savo lėšomis prisideda ir organizuojant miesto šventes. Itin aktyviai veikia įvairios jaunimo organizacijos, kurios organizuoja įvairiausius renginius, muges ir pan. Skiriasi ir savivaldybės biudžeto struktūra. Net apie 30 proc. skiriama investicijoms, maždaug 40 proc. personalui išlaikyti (įskaitant ir savivaldybės įstaigų personalą). Tuo tarpu Prienų rajone didžiausia biudžeto dalis skiriama švietimo programoms (56 proc.).Savaitę trukusi komandiruotė Bitette leido pažinti ne tik skirtingus  savivaldybės veiklos principus, bet ir kiek kitokį pietiečių gyvenimo būdą, jų tradicijas. Tikimasi, kad Prienų ir Bitetto draugystė ateityje leis įgyvendinti daug įdomių projektų, susijusių su įvairiais moksleivių, jaunimo, savivaldybės administracijos darbuotojų ar verslininkų mainais.