Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos bei dokumentų tvarkymo taisykles;turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų sritis, viešojo administravimo kryptis;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų sritis, viešojo administravimo kryptis ar meno studijų sritis;būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros politikos įgyvendinimą, vietos savivaldą, raštvedybos ir dokumentų tvarkymo taisykles, viešąjį administravimą;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sporto ir turizmo vystymą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos bei dokumentų tvarkymo taisykles;turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų sritis, viešojo administravimo kryptis;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2  ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. vytaute@prienai.lt