Prienų rajono savivaldybės vadovybę pasiekia tiek raštiški, tiek ir tiesiogiai rajono gyventojų išsakyti nusiskundimai. Tenka pažymėti, kad didžioji jų dalis gaunama iš Jiezno seniūnijos, todėl, siekdamas susitikti su visais, norinčiais išsakyti savo problemas, spalio 23 d. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas lankėsi Jiezne. Susitikime dalyvavo ir Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius. Išsakyta įvairiausių nusiskundimų, tačiau nebuvo nei vieno, susijusio su rajono savivaldybę pasiekiančiais skundais. Jiezno seniūnijoje viena aktualiausių gyventojų problemų buvo įvardinta nuotekų tinklų plėtra, vandens kokybė. Pastaroji problema išsispręs jau kitais metais, kai seniūnijoje bus pastatyti nugeležinimo įrenginiai. Tuo tarpu nuotekų ir vandens tinklų išplėtimas numatytas Nemuno aukštupio baseino projekto II etape, kuris prasidės  nuo 2009 m. Kreiptasi ir dėl Jiezno šiukšlyno. Pasak gyventojo, šiukšlės metamos ne pačiame šiukšlyne, o prie jo ir yra į visas puses išnešiojamos vėjo. Artimiausiu metu prie šios vietos bus pastatyti draudžiamieji ženklai, tačiau žymėtina ir tai, kad šiukšlinimo problema yra sprendžiama viso rajono mastu. Kitais metais ketinama nustatyti fiksuotą mokestį už šiukšlių išvežimą kiekvienam nekilnojamojo turto savininkui pagal jo turimą plotą. Tokiu būdu skatinama, kad visi gyventojai turėtų savo konteinerius ir atliekas mestų tik tam skirtose vietose.Į merą kreipėsi ir gyventojai iš Jiezno Kolonijų gyvenvietės, kurioje nėra apšvietimo. Kadangi apšvietimas yra seniūno kompetencija – Jiezno seniūnas patikino, kad gan didelės Kolonijų gyvenvietės apšvietimo darbais pasirūpins jau ateinančiais metais. Sulaukta prašymo dėl būtinybės darželyje įsteigti papildomą grupę. Jiezno darželyje dar viena grupė atsiras kitais metais. Atvykę Jiezno bendruomenės atstovai išsakė pageidavimus išsaugoti Pacų rūmų kairįjį sparną ir prikelti jį kultūrinei ar visuomeninei veiklai. Tačiau šis pastatas, nors ir yra vietinės reikšmės paveldo objektas, priklauso Kauno apskričiai.  Savivaldybė lėšų jam įsigyti ir, juo labiau, renovuoti neturi, todėl įgyvendinti šį gražų sumanymą šiuo metu yra sudėtinga.