Spalio 30 d. rajono savivaldybėje vyko derybos su UAB „E energija“ finansų direktoriumi A. Burkovskiu dėl galimybės sumažinti šilumos kainas. Prienų rajono savivaldybė ieško būdų sumažinti kainas kompensacijų negaunantiems gyventojams, kurių Prienų rajone yra  maždaug du trečdaliai, kadangi socialiai remtiniems gyventojams šildymo išlaidas kompensuoja valstybė. Artimiausiu metu bus pateiktas papildomas sutarties projektas ir aptariamos sutarties sąlygos.