Lapkričio 7 d. Birštono savivaldybėje įvyko Prienų rajono ir Birštono savivaldybių vadovybių susitikimas, kuriame dalyvavo Birštono savivaldybės meras Antanas Serafinas Zenkevičius, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotojas Kęstutis Palionis, Birštono savivaldybės mero pavaduotojai Marytė Gudonytė, Vytautas Jonas Tankevičius, administracijos direktorius Valentinas Revuckas ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Vaidogas. Kaimyninės Birštono ir Prienų rajono savivaldybės jau nuo seno palaikė šiltus draugystės ryšius, tačiau, pasak savivaldybių vadovų, galima ne tik draugauti, bet ir bendradarbiauti konkrečiose srityse: turime gražių ir naudingų mūsų teritorijoms idėjų, planų, ir, be abejo, nemažai bendrų problemų. Susitikimo metu daug dėmesio skirta įvairiems klausimams, o ypač susisiekimo problemoms aptarti. Ieškota sprendimo būdų, kaip paspartinti kelio Kaunas-Prienai–Birštonas rekonstrukcijos darbų pradžią. Ši kelio atkarpa svarbi ne tik Prienų rajono, Birštono, bet ir Alytaus miesto bei rajono, Kauno rajono žmonėms. Projektavimo darbai šiame kelio ruože vykdomi per  LR Susisiekimo ministeriją. Siekiant pagreitinti projektavimo ir statybos darbus, bus susisiekta su minėtų savivaldybių vadovais ir kartu kreipiamasi į Susisiekimo ministrą. Aptartos ir dviračių takų plėtros perspektyvos. Abi susitikimo pusės sutarė, kad dviračių taką nuo Birštono derėtų pratęsti iki Prienų kapinių, vienoje tilto pusėje įrengiant dviračių, kitoje – pėsčiųjų takus. Birštono savivaldybės mero A. S. Zenkevičiaus siūlymu, galima siekti Europos Sąjungos fondų paramos ir didesnę teritoriją apimančiai dviračių takų plėtrai.  Minėtina ir tai, kad šiuo metu dviračių takas, vedantis per Žvėrinčiaus mišką, ateityje numatytas kaip slidinėjimo takas žiemą su apšvietimu (pagal Birštono savivaldybės projektą). Taip pat pradėtas spręsti Prienų kapinių plėtros klausimas. Prienų rajono savivaldybės mero A. Vaicekausko teigimu, šią problemą būtina spręsti jau dabar, kadangi po kelerių metų kapinėse nebeliks laisvos vietos. Prienų kapinės priklauso Birštono teritorijai, todėl  jų plėtros klausimas ateityje bus sprendžiamas bendru susitarimu.Artimiausiu metu ketinama parengti savivaldybių bendradarbiavimo sutarties projektą  verslo ir turizmo srityse. Bendradarbiavimo sutartis  leis imtis konkrečių darbų, stiprinančių Prienų rajono ir Birštono patrauklumą.