Lietuvos Smulkiųjų Verslininkų ir Prekybininkų Asociacija rengia Prienų skyriaus asociacijos nariams ir rajono smulkiesiems verslininkams, dirbantiems pagal verslo liudijimus, susitikimą-diskusiją su rajono savivaldybės meru, administracijos pareigūnais, atsakingais už smulkaus verslo plėtrą, valstybės institucijų atsakingais pareigūnais, turgaviečių vadovais ar jų administratoriais ir asociacijos vadovybe. Susitikimo–diskusijos darbotvarkė: 1. Informacija apie Asociacijos veiklą ir jos įtaką smulkaus verslo plėtrai Lietuvoje ir regionuose. Rengiamų susitikimų ir diskusijų motyvai ir tikslai.2. Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovų informacija ir diskusija su smulkiaisiais verslininkais apie smulkaus verslo situaciją rajone, individualios veiklos plėtros ir paramos galimybes, jų įtaką bendrai verslo ir socialinei aplinkai, verslo liudijimų teisinis reglamentavimas ir jo tobulinimo galimybės, su verslu susietos problemos ir jų sprendimo būdai.3. Verslo liudijimų, kaip veiklos formos, panaikinimo ir išlikimo galimybės.