Konkursas „Žaliosios miestų dienos“Viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, įgyvendindamas projektą „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“, organizuoja jaunimo idėjų konkursą „Žaliosios miestų dienos“, kuriame kviečia dalyvauti Alytaus regiono aplinkosauginius būrelius, įvairias aplinkosauga besidominčias jaunimo organizacijas, bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių moksleivius. Konkurso tikslai ir reikalavimai pateikti konkurso nuostatuose.Jaunimo idėjų konkurso „Žaliosios miestų dienos“ organizavimoNUOSTATAI

                                                                                 I. Bendroji dalis1. Žaliosios miestų dienos – tai Europos Komisijos iniciatyva, skirta Pasaulinei aplinkosaugos dienai paminėti. Kasmet gegužės 31–birželio 4 dienomis vyksta renginiai visoje Europoje. VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, siekdamas populiarinti šią iniciatyvą Alytaus regione ir skatinti regiono moksleivius domėtis atliekų tvarkymo problema,  2008 m. siūlo „Žaliųjų miesto dienų“ tema paskelbti atliekų tvarkymą.2. Siekiant įtraukti Alytaus regiono jaunimą į regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą, skelbiamas jaunimo idėjų konkursas „Žaliosios miestų dienos“.3. Konkursas „Žaliosios miestų dienos“ yra projekto „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“ dalis.4. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, konkurso organizavimą ir dalyvavimo tvarką.5. Konkursą organizuoja VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras, bendradarbiaudamas su Alytaus miesto, Alytaus, Prienų, Varėnos ir Lazdijų rajonų, Druskininkų ir Birštono savivaldybėmis bei UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru. 6. Informacija apie konkursą skelbiama VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro, Alytaus regiono savivaldybių ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro internetinėse svetainėse.7. Geriausi darbai bus atrinkti ir paskelbti internetinėse svetainėse, o jų autoriai (klasė, aplinkosauginis būrelis ar jaunimo organizacija) apdovanoti prizais.8. Tikslas – skatinti Alytaus regiono moksleivius domėtis atliekų tvarkymo problema ir įsitraukti į Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.9. Dalyviai. Konkurse kviečiami dalyvauti Alytaus regiono mokyklų aplinkosauginiai būreliai, klasės, įvairios aplinkosauga besidominčios jaunimo organizacijos.
II. Konkurso vieta ir laikas
10. Konkursas organizuojamas 2007 m. rugsėjo mėn. –2008 m. kovo mėn.11. Konkursas organizuojamas Alytaus miesto, Alytaus, Prienų, Varėnos ir Lazdijų rajonų bei Druskininkų ir Birštono savivaldybių teritorijose.
III. Moksleivių darbų priėmimo ir vertinimo tvarka

12. Konkurso darbai pateikiami VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centrui (adresu Lydos g. 4, LT-44213 Kaunas, faksas (8 37) 422 797, e.paštas [email protected] , telefonas pasiteirauti (8 37)  423 053) iki 2007 m. gruodžio 15 dienos.13. Konkursiniai darbai pateikiami spausdinti (ne daugiau trijų A4 formato lapų) paštu arba faksu arba siunčiami elektroniniu paštu prieš tai nurodytu adresu. 14. Darbas spausdinamas kompiuteriu ant balto A4 formato popieriaus lapo. Darbas rašomas lietuvių kalba, naudojant Times New Roman šriftą, 12 pt dydį bei pusantro arba dvigubą tarpą tarp eilučių.15. Darbų skaičius ribojamas – vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip dvi  skirtingas konkurso temą atitinkančias idėjas.16. Prie kiekvieno darbo turi būti pridėta kortelė, kurioje nurodyti idėją pateikusios klasės, būrelio ar jaunimo organizacijos kontaktiniai duomenys.17. Konkursui atsiųsti darbai autoriams negrąžinami. Organizatoriai pasilieka teisę darbus naudoti savo nuožiūra, t.y. publikuoti ar pan. 18. Konkursinius darbus atrenka ir vertina sudaryta ir VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus patvirtinta darbų vertinimo komisija, kurios sudėtyje yra Alytaus regiono savivaldybių aplinkosaugos specialistai, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, aplinkosauginių NVO ir VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro atstovai.19. Ekspertų komisija, vertindama moksleivių darbus, vadovaujasi šiais kriterijais:• temos suvokimas;• originalumas;• nuoširdumas;• bendrasis raštingumas.20. Trijų originaliausių idėjų autoriai bus apdovanoti prizais – ekskursijomis po Lietuvą.21. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro internetinėje svetainėje www.ecat.lt, Alytaus regiono atliekų tvarkymo informacinėje svetainėje www.aratc.lt, regiono savivaldybių internetinėse svetainėse ir apdovanojami įsteigtais prizais.
III. Darbo aprašomoji dalis

22. Darbo aprašomojoje dalyje turi atsispindėti šios temos:• ką padaryti, kad mūsų gyvenamoji aplinka taptų švaresnė ir gražesnė, kaip išmokyti gyventojus geriau tvarkyti atliekas?• ko reikėtų, kad gyventojai noriai įsitrauktų į atliekų tvarkymą?• kaip skatinti gyventojus rūpintis savo gyvenamosios aplinkos kokybe?23. Darbo aprašomojoje dalyje turi būti išskirtas įvadas – problemos iškėlimas, idėja, kaip autorius siūlytų tas problemas spręsti, ir pabaigoje aprašyta, kokie būtų laukiami rezultatai.
IV. Konkurso darbų vertinimo komisijos sudarymo ir darbo tvarka
24. Konkurso darbams vertinti sudaroma ekspertų komisija.25. Ekspertų komisijos sudėtį tvirtina VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktorius.26. Ekspertų komisijos tikslas – įvertinti ir atrinkti geriausius moksleivių darbus.27. Ekspertų komisija pradeda dirbti nuo 2008 m. sausio 15 d. Iki 2008 m. vasario 1d. ekspertų komisija pateikia savo išvadas.28. Kiekvienas komisijos narys vertina darbus pagal 10 balų sistemą. Galutinis vertinimo balas nustatomas sudėjus visų ekspertų komisijos narių įvertinimus. Komisijos išvados surašomos protokole.29. Ekspertų komisijos išvados pateikiamos VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriui, kuris patvirtina konkurso nugalėtojus.
VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijųcentro direktorė Audronė Alijošiutė Prienų rajono savivaldybė 2007 m. gruodžio 12 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje organizuoja Prienų rajono jaunimo konkursinių darbų pristatymą. Geriausi darbai bus atrenkami, o jų autoriai apdovanojami.Norintys dalyvauti, gali kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Iloną Ramanauskienę, tel. (8 319) 61 128, el. p. [email protected]