Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sporto ir turizmo vystymą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos bei dokumentų tvarkymo taisykles;turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų sritis, viešojo administravimo ar edukologijos kryptis;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Ašmintos (lygis A, kategorija 8), Išlaužo (lygis A, kategorija 8), Jiezno (lygis A, kategorija 9), Naujosios Ūtos (lygis A, kategorija 8), Šilavoto (lygis A, kategorija 8), Stakliškių (lygis A, kategorija 9)  seniūnijų seniūnų pavaduotojų pareigoms:Specialieji reikalavimai:aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, administracinę bei darbo teisę; turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje);6. Pretendentai konkursų Ašmintos, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Stakliškių seniūnijų seniūnų pavaduotojų pareigoms taip pat pateikia vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2, 3  ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]