Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks š. m. lapkričio 29 d. (ketvirtadienį), 10 val.                                                                 DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Su nuostatais galima susipažinti Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje).                                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl Prienų kultūros centro reorganizavimo.                                                                                                                                      Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr.266 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl 2007 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo.                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                                      Pranešėja Zita Mažeikienė9. Dėl privatizavimo objekto pradinės kainos nustatymo (Su turto vertinimo ataskaita galima susipažinti Turto valdymo skyriuje).                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl autobusų stoties trumpalaikės nuomos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų autobusų parkas“.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl vandens bokšto nuomos UAB „TELE-2“.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl ilgalaikio turto neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės administracijos balanse.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl įgaliojimo duoti sutikimą deklaruoti gyvenamą vietą asmenims, gyvenantiems Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl kilnojamojo turto nuosavybės teise priklausančio Prienų rajono savivaldybei perdavimo patikėjimo teise.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Kauno kurčiųjų reabilitacijos centrui.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-119 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Prienų rajono policijos komisariatui“ pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 173 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos“ pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita mažeikienė19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 300 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl patalpų paskirties pakeitimo iš negyvenamų į gyvenamas.                                                                                                                                     Pranešėja Zita mažeikienė21. Dėl mobilios prieplaukos perėmimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo.                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl objekto pripažinimo svarbiu savivaldybės infrastruktūros objektu.                                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl žemės sklypo F. Vaitkaus g. 166, Prienų m. detaliojo plano rengimo.                                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė25. Dėl detaliųjų palnų patvirtinimo.                                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė26. Dėl pritarimo susitarimui su AB „Prienų šilumos tinklai“ ir UAB „Prienų energija“.                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties priedo Nr. 3.1 ir 3.2 pakeitimo.                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas28. Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas29. Dėl UAB „Prienų vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo (Su įmonės įstatais galima susipažinti Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje).                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas30. Dėl UAB „Prienų vandenys“ valdybos nario.                                                                                                                                      Pranešejas Valentas Ražanskas31. Dėl audito įmonės pasirinkimo.                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas32. Dėl Prienų rajono savivaldybės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo finansavimui gauti iš kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinio finansavimo arba rezervo lėšų.                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas33. Dėl pritarimo pasirašyti sutartį.                                                                                                                                      Pranešėjas Valentas Ražanskas34. Dėl globos lovų ir paslaugų įkainių VšĮ Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose patvirtinimo.                                                                                                                                     Pranešėja Eugenija Sadauskienė35. Dėl Prienų rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo.                                                                                                                                    Pranešėjas Romas Trakymas36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-127 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.                                                                                                                                      Pranešėjas Donatas Šimukonis  Savivaldybės meras                                                                         Alvydas Vaicekauskas Sprendimų projektai ir kita medžiaga čia.